[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

كلمة فُلانهاي !
كلمة فُلان هي عربيّة فُصحى ليست لغة عامية و نجدُها في اغلب الكتب و الصحائف 
و هي منتشرة في كل الأقطار العربية .... اليس كذالك يا يوسف ؟
كما يقال أيضأً فلان و علان ....
-- 
محمد سعد